Hướng dẫn mua hàng

Khách hàng có thể thực hiện theo các bước sau đây để đặt hàng online trên website: pramie.vn

• Bước 1: Truy cập website: pramie.vn và lựa chọn sản phẩm phù hợp

• Bước 2: Sau khi lựa chọn được sản phẩm phù hợp, khách hàng click chọn “Đặt hàng”

-Kiểm tra thông tin đơn hàng

-Điền đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó chọn “Mua ngay” để thực hiện việc đặt hàng