Địa điểm mua hàng

-Hệ thống các Đại lý uỷ quyền của Pramie trên toàn Quốc.

-Hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh toàn quốc.

-Website : www.pramie.vn