Bếp từ đôi PRMY-2205

Bếp từ đôi PRMY-2205 Bếp âm 2 vùng nấu sang trọng, có thể để bếp dương, thiết kế lặp âm, tiết kiệm không gian bếp, tổng công suất 4400W khi bật cùng lúc 2 bếp

Trang chủ
Sản phẩm
Khuyến mãi
Tin tức
Tài khoản