Bếp từ đôi PRMY-2208

Bếp từ đôi PRMY-2208 Bếp âm 2 vùng nấu sang trọng, có thể để bếp dương, thiết kế lặp âm, tiết kiệm không gian bếp, tiết kiệm điện năng, an toàn và dễ sử dụng.

Trang chủ
Sản phẩm
Khuyến mãi
Tin tức
Tài khoản