Bếp từ đôi PRMY-2108

Bếp từ hồng ngoại đôi PRMY-2108 Bếp 2 vùng nấu, thiết kế bếp âm sang trọng tiết kiệm không gian bếp, có thể để bếp dương hoặc âm.

Trang chủ
Sản phẩm
Khuyến mãi
Tin tức
Tài khoản